אתר קורא לגנב

יהודה ברלב

מנהל כספים טרי ניצל את האמון שניתן בה וגנב מהחברה לפחות מיליון שקל. הכלי העיקרי ששימש אותו היה אתר האינטרנט של הבנק בו התנהל חשבון החברה, דרכו הצליח לעקוף את כל מנגנוני הבקרה

סקינהד פרפורמנס היא חברת סטארט אפ, אשר הוקמה בידי החברים אלי מלאכי ושאול טמפלר. החברה, יחד עם חברת Skinhead performance inc המאוגדת בארה”ב ומשווקת את מוצריה, מהוות את קבוצת סקי נְ הֶ ד. החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מוצרים בתחום התקשורת הסלולארית. עד לחודש יוני 2010 העסיקה החברה מנהל כספים חיצוני

עד לחודש יוני 2010 העסיקה החברה מנהל כספים חיצוני, וב – 1.6.2010 החל בעבודתו אברהם יעקב כמנהל הכספים של הקבוצה תפקידו כלל את הכנת התקציבים לשנים 2010-2011 ותקציב צפוי לשנת 2012; הכנת דוחות תזרים מזומנים רבעוניים; הפקה וניהול החשבוניות וכן גביית הכספים מהלקוחות; ניהול הלקוחות והחוזים עימם; הכנת משכורות ותשלום השכר לעובדים; ניהול הספקים והתשלום להם; ניהול חשבון נות הבנק והעברות הכספים; הכנת דיווחים כספיים רבעוניים וחודשיים למשקיעים ולרואה החשבון המבקר; הכנת החומר וסיוע לרואה החשבון המבקר בישראל ובארה”ב; הכנת החברה להליך דיו דיליז’נס.

נת החברה להליך דיו דיליג’נס. הנחיות מפורטות לגבי תפקידו ותחומי אחריותו ניתנו ליעקב ע”י מנכ”ל החברה, הן באמצעות תכתובת דואר אלקטרוני על בסיס יומי והן במסמך מרכז ב 31.5.2010. ב 2.7.2010 שונו זכויות החתימה בחברה ויעקב נרשם כמורשה חתימה בחברה, הנמנה על קבוצה A יחד עם שניים ממייסדי החברה. זכויות החתימה בחברה נחלקות לפי שלוש קבוצות של בעלי זכויות חתימה: B ,A ו C. חיוב החברה עד ל 02 אלף דולר מחייב חתימתם של שניים מהרשומים בקבוצה A, בצירוף חותמת החברה. A, בצירוף חותמת החברה. חיוב בסכום מים מעבר לכך מחייב חתימתם של מורשים מקבוצות B וC.

פער של 008 אלף דולר

פער של 800 אלף דולר יעקב דיווח למנכ”ל, כי בשל התאמות הנוגעות לעבודתו של מנהל הכספים הקודם, מתעכבת עריכת דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת 2010. באוקטובר 2011, ביקש המנכ”ל מיעקב לקבל דיווח מדויק ועדכני אודות מצב חשבונות הבנק של הקבוצה. יעקב הגיש את הדיווח, אולם בבדיקה ראשונית נמצא פער של 800 אלף דולר בין דיווחים קודמים של יעקב, לבין היתרות שעודכנו בדפי הבנק. ב15.11.2010 ביקש המנכ”ל מיעקב הבהרות לפער זה. יעקב טען תחילה, כי היתרות החסרות נמצאות בחשבון מטבע חוץ נוסף של החברה, הנמצא בבנק בארה”ב. יעקב הציע להמתין לשעות אחר הצהריים, לאור הפרש השעות בין ישראל לבין ארה”ב, על מנת ליצור קשר עם סניף הבנק ולקבל את המידע. מיד עם סיום השיחה עם המנכ”ל, עזב יעקב את משרדי החברה, מבלי שהודיע על כך למנהליו ולא הופיע, למחרת למקום עבודתו. בתוך כך, יצר מנכ”ל החברה קשר טלפוני עם הבנק ממנו שמע, כי לא קיים חשבון נוסף, זולת החשבונות שבגינם נפער הפער של 008 אלף דולר. ר של 008 אלף דולר. לאחר התייעצות עם יו”ר הדירקטוריון, הזעיק המנכ”ל בבהילות מבקר חקירתי, לבדיקת מערך הכספים של החברה והסיבות לפער שנוצר, כולל בדיקת ההיתכנות למעשים חריגים שנעשו במערך הכספים. המבקר החקירתי וצוותו נדרשו לפעול בלוח זמנים קצר, לאור העובדה שהחברה פועלת בערפל, ללא מנהל כספים ותחת חובה לדווח לדירקטוריון ולמשקיעיה, שכללו קרנות הון סיכון. כמו כן, עמדה החברה בפני סיבוב נוסף של גיוס כספים מהקרנות. להלן ממצאים מתוך דוח הביקורת החקירתית, שהוגש בתוך עשרה ימים.

100 העברות אינטרנטיות תוך שנתיים

רק ב-2011 ביצעה יעקב העברות בנקאיות שונות, לחשבונות בנק שהיו ברשותו, כמות כוללת של 1,712,004 ש”ח

בשנים 2010-2011 בוצעו למעלה מ100 העברות מחשבון הבנק של החברה, באמצעות מערכת האינטרנט של הבנק על כל פעולה בהעברות אלו צוין “העב’ אינטרנט”, שמשמעותה העברה מחשבון בנק לחשבון בנק אחר באמצעות הקלדת פקודות במערכת האינטרנט של הבנק. 22 ו-39 מההעברות הכספיות בוצעו בשנים 2010 ו-2011, בהתאמה מהבנק התקבלו מסמכים המצביעים על כך שהכספים הועברו לחשבונות בנק בבעלותו הבלעדית של יעקב. ב-1.9.2010 הועברו מחשבון החברה, באמצעות העברה כספית באינטרנט, 24,924 שקל, לחשבון השייך לדליה יעקב, אמו של אברהם יעקב. רק ב-2011 ביצעה יעקב העברות בנקאיות שונות, לחשבונות בנק שהיו ברשותו, כמות כוללת של 1,712,004 ש”ח. בנוסף, התקבל מהבנק גיליון נתונים אלקטרוני, המפרט העברות כספים אשר בוצעו באמצעות אתר הבנק בחודשים ספטמבר-דצמבר 2010. מניתוח גיליון הנתונים עולה, כי באמצעות אותו דפוס פעולה נמשכו בחודשים אלו 344,218 שקל נוספים. 

על חלק מההעברות נרשמה מהות ההעברה כ”משכורת”, למרות שמשכורותיו החודשיות של יעקב שולמו כסדרן ובמועד, לחשבון בנק שמספרו 14568900165 בסניף אילת של בנק מטרופולין. לא נערכו התאמות בנקים בחברה במשך כשנה. עד מועד הביקורת החקירתית, טרם הוגשו דוחות כספיים מבוקרים של החברה, לשנת 2010. בבדיקה עם מנהלי החברה נמסר, כי מעולם לא ניתנה הרשאה ליעקב לבצע העברות כספים מחשבון הבנק של החברה לחשבון כלשהו, לרבות חשבונות הבנק הפרטיים שלו.

לצורך עבודתו השוטפת כמנהל הכספים של החברה, נחשף יעקב לקודי הכניסה לאתר האינטרנט של הבנק. באמצעות הקלדת הפקודות באתר הבנק, נעקפו אמצעי הבקרה והפיקוח של מנהלי החברה, כולל נוהל זכויות החתימה בחשבון הבנק. האתר איפשר ליעקב לבצע את העברות הכספים באופן עצמאי לחלוטין, ללא צורך באישור נוסף, או בהרשאה של מנהל בחברה, או בעל זכות חתימה נוסף בכך נעקפו ונוטרלו נוהלי זכויות החתימה הקיימים בחברה.

גנב גם דרך המשכורת

בשיחות שנערכו בין מנהלי החברה לצוות הביקורת החקירתית, נשללה מכל וכל האפשרות שמנהלי החברה אישרו אי אלו מהעברות הכספים כמו כן נשללה האפשרות שיעקב פנה בבקשת הלוואה או תשלום אחר נוסף, לבד משכרו החודשי. כמו כן נשללה האפשרות שיעקב פנה בבקשת הלוואה או תשלום אחר נוסף, לבד משכרו החודשי. השורה התחתונה הראתה, כי יעקב ניצל את האמון המוחלט לו זכה מצד מנהלי החברה בכלל ומנכ”ל החברה בפרט, השורה התחתונה הראתה, כי יעקב ניצל את האמון המוחלט לו זכה מצד מנהלי החברה בכלל ומנכ”ל החברה בפרט, עשה שימוש בהרשאות אשר ניתנו לו על ידי מנהלי החברה לצורך מילוי תפקידו כמנהל כספים, ומשך לכיסו הפרטי במהלך תקופת עבודתו לפחות מיליון שקל.

לא זו בלבד, אלא שמסקירת תלושי השכר עלה, כי למרות שיעקב החל את עבודתו בחברה רק ב ,1.6.2010 נרשם והופק במערכת השכר תלוש שכר בשמו גם בגין חודש מאי 2010. התלוש הופק עבור חודש עבודה מלא.

ניכויי חובה ורשות שהיו אמורים להיות מנוכים ממשכורתו של יעקב גולמו, שלא בהתאם להסכם ההעסקה בין יעקב לחברה, או שלא נוכו כלל מתלוש משכורתו. כך למשל: החברה חוכרת רכבים בחכירה תפעולית עבור עובדיה. החברה נוהגת לשאת בהוצאה הישירה של עיסקת החכירה ומקזזת משכר העובדים את הוצאות החכירה, כמו גם את התשלומים עבור הדלק . בנובמבר 2010 חדל יעקב לקזז משכרו את הוצאת החכרת הרכב והמשיך למשוך את משכורתו, בעוד הוא מדווח למנהלי החברה שהוא ממשיך ומקזז את סכומים אלו.

כשבועיים לאחר שנעלם מהחברה נעצר יעקב והודה בחקירתו במשטרה במעשים המיוחסים לו, כפי שפורטו בדוח הביקורת החקירתית.